Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari
0:11:16

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari

Tarixiy antropologiyaning fan sifatida shakllanishi
0:25:35

Tarixiy antropologiyaning fan sifatida shakllanishi

3-mavzu. Tarixiy antropologiyadagi yo‘nalishlar
0:19:18

3-mavzu. Tarixiy antropologiyadagi yo‘nalishlar

1-Mavzu. Tarixiy antropologiya. Kirish
0:12:38

1-Mavzu. Tarixiy antropologiya. Kirish

5-mavzu. Tarixiy antropologiya muloqot uchun vosita
0:14:04

5-mavzu. Tarixiy antropologiya muloqot uchun vosita

6-mavzu. Tarixiy antropologiyada an'anaviy
0:17:54

6-mavzu. Tarixiy antropologiyada an'anaviy "Annallar" maktabi

4-mavzu. Tarixiy antropologiyada
0:21:03

4-mavzu. Tarixiy antropologiyada "Mikrotarix" yo‘nalishi

Antropologiya kirish
0:11:38

Antropologiya kirish

Maksimal va minimal narxlar (TSUE, TDIU, )
0:18:23

Maksimal va minimal narxlar (TSUE, TDIU, )

Soliq yukini istemolchi va ishlab chiqaruvchi ortasida taqsimlanishi. Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov
0:29:45

Soliq yukini istemolchi va ishlab chiqaruvchi ortasida taqsimlanishi. Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov

Talab va taklif muvozanati (Bozor muvozanati) (TSUE, TDIU, )
0:13:31

Talab va taklif muvozanati (Bozor muvozanati) (TSUE, TDIU, )

Elastiklik va uning turlari
0:13:07

Elastiklik va uning turlari

Tadbirkorlik kapitali va uning aylanishi
0:10:08

Tadbirkorlik kapitali va uning aylanishi

Moliya tizimi. Ma'ruzachi Qurbonov Xayrulla Abdurasulovich
0:20:01

Moliya tizimi. Ma'ruzachi Qurbonov Xayrulla Abdurasulovich

Ingiliz tili 35-son
0:25:31

Ingiliz tili 35-son

Ingiliz tili 32-son
0:34:24

Ingiliz tili 32-son