Orqaga
Magistraturaga qabul 2020
0:04:08

Magistraturaga qabul 2020

4,118
9 месяцев
Ishlab chiqarish xarajatlari (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:17:31

Ishlab chiqarish xarajatlari (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ishlab chiqarish xarajatlari. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:13:00

Ishlab chiqarish xarajatlari. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ishlab chiqarish nazariyasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:25

Ishlab chiqarish nazariyasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ishlab chiqarish nazariyasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:46

Ishlab chiqarish nazariyasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Daromad va almashtirish samarasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:23:01

Daromad va almashtirish samarasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Daromad va almashtirish samarasi. Ma'ruzachi Sh. I. Mustafakulov
0:14:38

Daromad va almashtirish samarasi. Ma'ruzachi Sh. I. Mustafakulov

Talab va taklif elastikligi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:11:51

Talab va taklif elastikligi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Befarqlik egri chizig'i (Amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:39

Befarqlik egri chizig'i (Amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Befarqlik egri chizig'i (2-qism). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:15:41

Befarqlik egri chizig'i (2-qism). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Oddiy chiziqli regressiya tenglamasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:30:46

Oddiy chiziqli regressiya tenglamasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni
0:19:26

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni

Ingiliz tili 36-son
0:39:56

Ingiliz tili 36-son

13,477
10 месяцев
Ingiliz tili 35-son
0:25:31

Ingiliz tili 35-son

16,300
10 месяцев
Ingiliz tili 34-son
0:25:17

Ingiliz tili 34-son

13,763
10 месяцев
Ingiliz tili 33-son
0:31:59

Ingiliz tili 33-son

15,180
10 месяцев
Ingiliz tili 32-son
0:34:24

Ingiliz tili 32-son

15,910
10 месяцев
Ingiliz tili 31-son
0:31:49

Ingiliz tili 31-son

13,704
10 месяцев
Ingiliz tili 30-son
0:41:13

Ingiliz tili 30-son

13,739
10 месяцев
Ingiliz tili 29-son
0:32:22

Ingiliz tili 29-son

13,290
10 месяцев
Ingiliz tili 28-son
0:37:33

Ingiliz tili 28-son

11,307
10 месяцев
Ingiliz tili 27-son
0:32:19

Ingiliz tili 27-son

11,263
10 месяцев
Ingiliz tili 25-son
0:34:36

Ingiliz tili 25-son

422
10 месяцев
Ingiliz tili 26-son
0:33:35

Ingiliz tili 26-son

489
10 месяцев