Orqaga
Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari
0:11:16

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari

Tarixiy antropologiyaning fan sifatida shakllanishi
0:25:35

Tarixiy antropologiyaning fan sifatida shakllanishi

3-mavzu. Tarixiy antropologiyadagi yo‘nalishlar
0:19:18

3-mavzu. Tarixiy antropologiyadagi yo‘nalishlar

1-Mavzu. Tarixiy antropologiya. Kirish
0:12:38

1-Mavzu. Tarixiy antropologiya. Kirish

5-mavzu. Tarixiy antropologiya muloqot uchun vosita
0:14:04

5-mavzu. Tarixiy antropologiya muloqot uchun vosita

6-mavzu. Tarixiy antropologiyada an'anaviy
0:17:54

6-mavzu. Tarixiy antropologiyada an'anaviy "Annallar" maktabi

4-mavzu. Tarixiy antropologiyada
0:21:03

4-mavzu. Tarixiy antropologiyada "Mikrotarix" yo‘nalishi

Antropologiya kirish
0:11:38

Antropologiya kirish

7-mavzu. Annallar maktabi avlodlari va ular ilgari surgan g‘oyalar
0:18:50

7-mavzu. Annallar maktabi avlodlari va ular ilgari surgan g‘oyalar

2-mavzu. Tarixiy antropologiyaning vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari
0:22:02

2-mavzu. Tarixiy antropologiyaning vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari

Magistraturaga qabul 2020
0:04:08

Magistraturaga qabul 2020

6,613
3 лет
Ishlab chiqarish xarajatlari (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:17:31

Ishlab chiqarish xarajatlari (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ishlab chiqarish xarajatlari. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:13:00

Ishlab chiqarish xarajatlari. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ishlab chiqarish nazariyasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:25

Ishlab chiqarish nazariyasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ishlab chiqarish nazariyasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:46

Ishlab chiqarish nazariyasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Daromad va almashtirish samarasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:23:01

Daromad va almashtirish samarasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Daromad va almashtirish samarasi. Ma'ruzachi Sh. I. Mustafakulov
0:14:38

Daromad va almashtirish samarasi. Ma'ruzachi Sh. I. Mustafakulov

Talab va taklif elastikligi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:11:51

Talab va taklif elastikligi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Befarqlik egri chizig'i (Amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:39

Befarqlik egri chizig'i (Amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Befarqlik egri chizig'i (2-qism). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:15:41

Befarqlik egri chizig'i (2-qism). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Oddiy chiziqli regressiya tenglamasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:30:46

Oddiy chiziqli regressiya tenglamasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni
0:19:26

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni

Ingiliz tili 36-son
0:39:56

Ingiliz tili 36-son

Ingiliz tili 35-son
0:25:31

Ingiliz tili 35-son