Orqaga
Maksimal va minimal narxlar (TSUE, TDIU, )
0:18:23

Maksimal va minimal narxlar (TSUE, TDIU, )

Soliq yukini istemolchi va ishlab chiqaruvchi ortasida taqsimlanishi. Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov
0:29:45

Soliq yukini istemolchi va ishlab chiqaruvchi ortasida taqsimlanishi. Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov

Talab va taklif muvozanati (Bozor muvozanati) (TSUE, TDIU, )
0:13:31

Talab va taklif muvozanati (Bozor muvozanati) (TSUE, TDIU, )

Elastiklik va uning turlari
0:13:07

Elastiklik va uning turlari

Tadbirkorlik kapitali va uning aylanishi
0:10:08

Tadbirkorlik kapitali va uning aylanishi

Moliya tizimi. Ma'ruzachi Qurbonov Xayrulla Abdurasulovich
0:20:01

Moliya tizimi. Ma'ruzachi Qurbonov Xayrulla Abdurasulovich

Ingiliz tili 35-son
0:25:31

Ingiliz tili 35-son

Ingiliz tili 32-son
0:34:24

Ingiliz tili 32-son

Daromad va almashtirish samarasi. Ma'ruzachi Sh. I. Mustafakulov
0:14:38

Daromad va almashtirish samarasi. Ma'ruzachi Sh. I. Mustafakulov

Ishlab chiqarish nazariyasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:25

Ishlab chiqarish nazariyasi (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ingiliz tili 33-son
0:31:59

Ingiliz tili 33-son

Ishlab chiqarish nazariyasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:46

Ishlab chiqarish nazariyasi. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ishlab chiqarish xarajatlari (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:17:31

Ishlab chiqarish xarajatlari (amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ingiliz tili 31-son
0:31:49

Ingiliz tili 31-son

Ingiliz tili 34-son
0:25:17

Ingiliz tili 34-son

Ingiliz tili 30-son
0:41:13

Ingiliz tili 30-son

Ishlab chiqarish xarajatlari. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:13:00

Ishlab chiqarish xarajatlari. Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

Ingiliz tili 36-son
0:39:56

Ingiliz tili 36-son

Ingiliz tili 29-son
0:32:22

Ingiliz tili 29-son

Ingiliz tili 28-son
0:37:33

Ingiliz tili 28-son

Ingiliz tili 27-son
0:32:19

Ingiliz tili 27-son

Befarqlik egri chizig'i (Amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov
0:14:39

Befarqlik egri chizig'i (Amaliy dars). Ma'ruzachi: Sh.I.Mustafakulov

1-Mavzu. Tarixiy antropologiya. Kirish
0:12:38

1-Mavzu. Tarixiy antropologiya. Kirish

Технологические аспекты корпоративных электронных библиотек
0:15:03

Технологические аспекты корпоративных электронных библиотек