Andijon davlat tibbiyot instituti

Andijon davlat tibbiyot instituti

Bosh sahifaga o‘tish

Ichki aʼzolar tizimi, ovqat xazm qilish tizimi

OTM: Andijon davlat tibbiyot instituti

Fan: Odam anatomiyasi

O‘qituvchi: prof. Kaxarov Z.

Sun'iy o'pka ventilyatsiyasi
0:05:36

Sun'iy o'pka ventilyatsiyasi

Ichki aʼzolar tizimi, ovqat xazm qilish tizimi
0:19:48

Ichki aʼzolar tizimi, ovqat xazm qilish tizimi

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (3-qism)
0:20:58

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (3-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (2-qism)
0:21:41

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (2-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)
0:23:02

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (2-qism)
0:21:41

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (2-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)
0:23:02

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (3-qism)
0:20:58

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (3-qism)

Ichki aʼzolar tizimi, ovqat xazm qilish tizimi
0:19:48

Ichki aʼzolar tizimi, ovqat xazm qilish tizimi

Sun'iy o'pka ventilyatsiyasi
0:05:36

Sun'iy o'pka ventilyatsiyasi