Sitologiya

Bosh sahifaga o‘tish

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

OTM: Andijon davlat universiteti

Fan: Sitologiya

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

Ma'ruzachi: dotsent Ikromiddin Badalxo'jayev

Fan: Maktabgacha pedagogik akmeologiya. Mavzu: Pedagogik akmeologiyada modellashtirish.
0:07:48

Fan: Maktabgacha pedagogik akmeologiya. Mavzu: Pedagogik akmeologiyada modellashtirish.

Kasbiy va akmeologik kompetentlik.
0:10:00

Kasbiy va akmeologik kompetentlik.

784
2 месяцев
Professionalizmning darajalari va bosqichlari
0:09:59

Professionalizmning darajalari va bosqichlari

1,666
2 месяцев
Nasoslarni suv sarflarini boshqarish
0:11:21

Nasoslarni suv sarflarini boshqarish

Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

1,826
3 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

1,962
3 месяцев
Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

2,046
3 месяцев
Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

1,724
3 месяцев
Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

2,046
3 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

1,962
3 месяцев
Sitologiya: Hujayra yadrosi
0:23:19

Sitologiya: Hujayra yadrosi

1,920
3 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

1,826
3 месяцев
Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar
0:33:56

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar

1,800
3 месяцев
Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

1,724
3 месяцев
Professionalizmning darajalari va bosqichlari
0:09:59

Professionalizmning darajalari va bosqichlari

1,666
2 месяцев
Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari
0:26:21

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari

1,630
3 месяцев