Andijon davlat universiteti

Andijon davlat universiteti

Bosh sahifaga o‘tish

Tilshunoslik nazariyasi fanidan "Til va tafakkur" mavzusidagi videodars

O'zbek tilshunosligi kafedrasi dotsenti Ziyovuddin Qodirovning Filologiya fakulteti talabalari uchun Tilshunoslik nazariyasi fanidan "Til va tafakkur" mavzusidagi videodarsi.

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari
0:11:16

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari

6,256
1 год
Fan: Maktabgacha pedagogik akmeologiya. Mavzu: Pedagogik akmeologiyada modellashtirish.
0:07:48

Fan: Maktabgacha pedagogik akmeologiya. Mavzu: Pedagogik akmeologiyada modellashtirish.

Kasbiy va akmeologik kompetentlik.
0:10:00

Kasbiy va akmeologik kompetentlik.

Professionalizmning darajalari va bosqichlari
0:09:59

Professionalizmning darajalari va bosqichlari

Nasoslarni suv sarflarini boshqarish
0:11:21

Nasoslarni suv sarflarini boshqarish

Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

Sitologiya: Hujayra yadrosi
0:23:19

Sitologiya: Hujayra yadrosi

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari
0:11:16

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari

6,256
1 год
Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari
0:26:21

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar
0:33:56

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.