Andijon davlat universiteti

Andijon davlat universiteti

Bosh sahifaga o‘tish

TILSHUNOSLIK NAZARIYASI: FONOLOGIK BIRLIKLAR

O'zbek tilshunosligi kafedrasi dosenti Ziyovuddin Qodirov tomonidan O'zbek filologiyasi yo'nalishi talabalari uchun "Tilshunoslik nazariyasi" fanidan "Fonologik birliklar" mavzusidagi videodarsi.

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari
0:11:16

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari

9,280
2 лет
Fan: Maktabgacha pedagogik akmeologiya. Mavzu: Pedagogik akmeologiyada modellashtirish.
0:07:48

Fan: Maktabgacha pedagogik akmeologiya. Mavzu: Pedagogik akmeologiyada modellashtirish.

Kasbiy va akmeologik kompetentlik.
0:10:00

Kasbiy va akmeologik kompetentlik.

Professionalizmning darajalari va bosqichlari
0:09:59

Professionalizmning darajalari va bosqichlari

Nasoslarni suv sarflarini boshqarish
0:11:21

Nasoslarni suv sarflarini boshqarish

Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari
0:11:16

Tarixiy antropologiyada tadqiqot metodlari

9,280
2 лет
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

Sitologiya: Hujayra yadrosi
0:23:19

Sitologiya: Hujayra yadrosi

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar
0:33:56

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar

Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari
0:26:21

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari