Andijon davlat universiteti

Andijon davlat universiteti

Bosh sahifaga o‘tish

TILSHUNOSLIK NAZARIYASI: FONETIKA VA FONOLOGIYA

O'zbek tilshunosligi kafedrasi dosenti Ziyovuddin Qodirov tomonidan O'zbek filologiyasi yo'nalishi talabalari uchun "Tilshunoslik nazariyasi" fanidan "Fonetika va fonologiya" mavzusidagi videodarsi.

Fan: Maktabgacha pedagogik akmeologiya. Mavzu: Pedagogik akmeologiyada modellashtirish.
0:07:48

Fan: Maktabgacha pedagogik akmeologiya. Mavzu: Pedagogik akmeologiyada modellashtirish.

Kasbiy va akmeologik kompetentlik.
0:10:00

Kasbiy va akmeologik kompetentlik.

2,660
7 месяцев
Professionalizmning darajalari va bosqichlari
0:09:59

Professionalizmning darajalari va bosqichlari

4,538
7 месяцев
Nasoslarni suv sarflarini boshqarish
0:11:21

Nasoslarni suv sarflarini boshqarish

Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

5,119
8 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

5,792
8 месяцев
Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

5,452
8 месяцев
Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

5,026
8 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

5,792
8 месяцев
Sitologiya: Hujayra yadrosi
0:23:19

Sitologiya: Hujayra yadrosi

5,607
8 месяцев
Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

5,452
8 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

5,119
8 месяцев
Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari
0:26:21

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari

5,079
8 месяцев
Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

5,026
8 месяцев
Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar
0:33:56

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar

5,018
8 месяцев
Professionalizmning darajalari va bosqichlari
0:09:59

Professionalizmning darajalari va bosqichlari

4,538
7 месяцев