Arab tili

Orqaga Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)

OTM: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Fan:  Arab tili

Mavzu: Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni

Ma'ruzachi: f.f.d, professor Shomusarov Shorustam

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)
0:20:06

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)
0:20:14

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)
0:20:06

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)
0:20:14

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)