Bolalar anesteziologiyasi

Orqaga Andijon davlat tibbiyot instituti

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)

OTM: Andijon davlat tibbiyot instituti

Fan: Bolalar anesteziologiyasi va reanimatologiyasi

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)

Ma'ruzachi: Sh.O.Toshboev 

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (3-qism)
0:20:58

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (3-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (2-qism)
0:21:41

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (2-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)
0:23:02

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)
0:23:02

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (1-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (2-qism)
0:21:41

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (2-qism)

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (3-qism)
0:20:58

Mavzu: Bolalarda og'irlik darajasini baholash (3-qism)