Chizma geometriya

Chizma geometriya

Orqaga To`qimachilik va yengil sanoat instituti
Chizma geometriya 10-Ma'ruza TTYeSI
0:32:20

Chizma geometriya 10-Ma'ruza TTYeSI

Chizma geometriya 9- Ma'ruza TTYeSI
0:17:09

Chizma geometriya 9- Ma'ruza TTYeSI

Chizma geometriya 8-Ma'ruza
0:17:18

Chizma geometriya 8-Ma'ruza

Chizma geometriya 7-Ma'ruza
0:53:15

Chizma geometriya 7-Ma'ruza

Chizma geometriya 6-Ma'ruza
0:52:07

Chizma geometriya 6-Ma'ruza

Chizma geometriya 5-Ma'ruza
0:16:49

Chizma geometriya 5-Ma'ruza

Chizma geometriya 4-Ma'ruza
0:24:07

Chizma geometriya 4-Ma'ruza

Chizma geometriya 3-Ma'ruza
0:41:21

Chizma geometriya 3-Ma'ruza

Chizma geometriya 2-Ma'ruza
0:18:30

Chizma geometriya 2-Ma'ruza

Chizma geometriya 8-Ma'ruza
0:17:18

Chizma geometriya 8-Ma'ruza

Chizma geometriya 6-Ma'ruza
0:52:07

Chizma geometriya 6-Ma'ruza

Chizma geometriya 7-Ma'ruza
0:53:15

Chizma geometriya 7-Ma'ruza

Chizma geometriya 9- Ma'ruza TTYeSI
0:17:09

Chizma geometriya 9- Ma'ruza TTYeSI

Chizma geometriya 10-Ma'ruza TTYeSI
0:32:20

Chizma geometriya 10-Ma'ruza TTYeSI

Chizma geometriya 5-Ma'ruza
0:16:49

Chizma geometriya 5-Ma'ruza

Chizma geometriya 1-Ma'ruza TTYeSI
0:33:27

Chizma geometriya 1-Ma'ruza TTYeSI