Falklor qo`shiqchilik

Orqaga San`at va madaniyat instituti_FMF

Bahor keldi va Chamanda gul qo'shiqlari

Fan: Falklor qo'shiqchilik san'ati

Mavzu: Bahor keldi va Chamanda gul qo'shiqlari 

Ma'ruzachi: Yunusov G'.

Bahor keldi va Chamanda gul qo'shiqlari
0:05:10

Bahor keldi va Chamanda gul qo'shiqlari

Bahor keldi va Chamanda gul qo'shiqlari
0:05:10

Bahor keldi va Chamanda gul qo'shiqlari