Guliston davlat universiteti

Bosh sahifaga o‘tish

O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish

OTM: Guliston davlat universiteti

Fan: Botanika va o'simliklar fiziologiyasi

Mavzu: O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish

O'qituvchi: Tog'ayeva G.

Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji
0:12:07

Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji

3,629
9 месяцев
O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish
0:16:19

O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish

4,003
9 месяцев
Углеводы: строение, классификация, функции
0:20:36

Углеводы: строение, классификация, функции

Биологическое окисление и биоэнергетика клеток
0:17:51

Биологическое окисление и биоэнергетика клеток

4,012
9 месяцев
Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati va uning Turkiy guliston yoxud axloq asari
0:12:03

Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati va uning Turkiy guliston yoxud axloq asari

3,928
9 месяцев
Buyrakning tuzilishi
0:07:52

Buyrakning tuzilishi

4,531
9 месяцев
Buyrakning tuzilishi
0:07:52

Buyrakning tuzilishi

4,531
9 месяцев
Биологическое окисление и биоэнергетика клеток
0:17:51

Биологическое окисление и биоэнергетика клеток

4,012
9 месяцев
O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish
0:16:19

O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish

4,003
9 месяцев
Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati va uning Turkiy guliston yoxud axloq asari
0:12:03

Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati va uning Turkiy guliston yoxud axloq asari

3,928
9 месяцев
Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji
0:12:07

Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji

3,629
9 месяцев
Углеводы: строение, классификация, функции
0:20:36

Углеводы: строение, классификация, функции