Guliston davlat universiteti

Bosh sahifaga o‘tish

Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji

OTM: Guliston davlat universiteti

Fan: Umumiy pedagogika

Mavzu: Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji

O'qituvchi: Ergashe R.

Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji
0:12:07

Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji

O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish
0:16:19

O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish

Углеводы: строение, классификация, функции
0:20:36

Углеводы: строение, классификация, функции

Биологическое окисление и биоэнергетика клеток
0:17:51

Биологическое окисление и биоэнергетика клеток

Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati va uning Turkiy guliston yoxud axloq asari
0:12:03

Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati va uning Turkiy guliston yoxud axloq asari

Buyrakning tuzilishi
0:07:52

Buyrakning tuzilishi

Buyrakning tuzilishi
0:07:52

Buyrakning tuzilishi

O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish
0:16:19

O'simliklar hayotidagi sifat o'zgarishlar rivojlanish

Биологическое окисление и биоэнергетика клеток
0:17:51

Биологическое окисление и биоэнергетика клеток

Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati va uning Turkiy guliston yoxud axloq asari
0:12:03

Abdulla Avloniyning pedagogik faoliyati va uning Turkiy guliston yoxud axloq asari

Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji
0:12:07

Xozirgi davrda jaxon mamlakatlari ta'lim tizimi va pedagogika fani rivoji

Углеводы: строение, классификация, функции
0:20:36

Углеводы: строение, классификация, функции