Liderlik ko‘nikmalari

Liderlik ko‘nikmalari

Bosh sahifaga o‘tish

Qani mening pishlog'im -2

Fan: #Liderlik ko'nikmalari

Mavzu: Qani mening pishlog'im

Ma'ruzachi: Xasanov Otabek Abdirashidovich, siyosiy fanlar PHD doktori

Miyadagi kinoteatr
0:12:07

Miyadagi kinoteatr

1,613
5 месяцев
Qani mening pishlog'im -2
0:08:59

Qani mening pishlog'im -2

1,564
5 месяцев
Qani mening pishlog'im -1
0:08:54

Qani mening pishlog'im -1

1,748
5 месяцев
Qani mening pishlog'im -1
0:08:54

Qani mening pishlog'im -1

1,748
5 месяцев
Miyadagi kinoteatr
0:12:07

Miyadagi kinoteatr

1,613
5 месяцев
Qani mening pishlog'im -2
0:08:59

Qani mening pishlog'im -2

1,564
5 месяцев