Mikroiqtisodiyot

Orqaga Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Talab elastikligi. Ma'ruzachi Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich.

Universitet 3.0" xalqaro o‘quv va ilmiy-innovatsion tadqiqotlar markazi tomonidan kurslar kesimida videoma’ruzalarni tayyorlash jarayoni boshlab yuborildi.Ushbu mavzu "Elastilik va uning turlari" haqida

Soliq yukini istemolchi va ishlab chiqaruvchi ortasida taqsimlanishi. Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov
0:29:45

Soliq yukini istemolchi va ishlab chiqaruvchi ortasida taqsimlanishi. Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov

Daromadga kora talab elastikligi va kesishgan talab elastikligi.Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov
0:15:57

Daromadga kora talab elastikligi va kesishgan talab elastikligi.Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov

Elastiklik va uning turlari
0:13:07

Elastiklik va uning turlari

Iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi (TSUE, TDIU, )
0:04:52

Iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi (TSUE, TDIU, )

Talab va taklif muvozanati (Bozor muvozanati) (TSUE, TDIU, )
0:13:31

Talab va taklif muvozanati (Bozor muvozanati) (TSUE, TDIU, )

Maksimal va minimal narxlar (TSUE, TDIU, )
0:18:23

Maksimal va minimal narxlar (TSUE, TDIU, )

Talab elastikligi. Ma'ruzachi Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich.
0:11:07

Talab elastikligi. Ma'ruzachi Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich.

Maksimal va minimal narxlar (TSUE, TDIU, )
0:18:23

Maksimal va minimal narxlar (TSUE, TDIU, )

Talab va taklif muvozanati (Bozor muvozanati) (TSUE, TDIU, )
0:13:31

Talab va taklif muvozanati (Bozor muvozanati) (TSUE, TDIU, )

Soliq yukini istemolchi va ishlab chiqaruvchi ortasida taqsimlanishi. Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov
0:29:45

Soliq yukini istemolchi va ishlab chiqaruvchi ortasida taqsimlanishi. Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov

Elastiklik va uning turlari
0:13:07

Elastiklik va uning turlari

Talab elastikligi. Ma'ruzachi Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich.
0:11:07

Talab elastikligi. Ma'ruzachi Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich.

Daromadga kora talab elastikligi va kesishgan talab elastikligi.Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov
0:15:57

Daromadga kora talab elastikligi va kesishgan talab elastikligi.Ma'ruzachi Sh.I.Mustafakulov

Iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi (TSUE, TDIU, )
0:04:52

Iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi (TSUE, TDIU, )