O`zbekiston milliy universiteti_JF

Bosh sahifaga o‘tish

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi

O'zMU Jizzax filiali

Fan: Diskret matematika va matematik mantiq

Mavzu: Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi

Ma'ruzachi: Axatov A.R.

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi
0:27:10

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi

Tekislikning umumiy tenglamasi
EE:EE:EE

Tekislikning umumiy tenglamasi

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari
0:14:03

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari

Qutb koordinatalar sistemasi
0:12:39

Qutb koordinatalar sistemasi

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi
0:27:10

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi

Tekislikning umumiy tenglamasi
EE:EE:EE

Tekislikning umumiy tenglamasi

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari
0:14:03

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari

Qutb koordinatalar sistemasi
0:12:39

Qutb koordinatalar sistemasi