O`zbekiston milliy universiteti_JF

Bosh sahifaga o‘tish

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari

O'zMU Jizzax filiali

Fan: Analitik geometriya va chiziqli algebra

Mavzu:Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari

Ma'ruzachi: Sharipova.S.F

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi
0:27:10

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi

Tekislikning umumiy tenglamasi
EE:EE:EE

Tekislikning umumiy tenglamasi

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari
0:14:03

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari

Qutb koordinatalar sistemasi
0:12:39

Qutb koordinatalar sistemasi

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi
0:27:10

Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi

Tekislikning umumiy tenglamasi
EE:EE:EE

Tekislikning umumiy tenglamasi

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari
0:14:03

Tekislikda to'g'ri chiziq tenglamalari

Qutb koordinatalar sistemasi
0:12:39

Qutb koordinatalar sistemasi