Sahna harakati

Orqaga San`at va madaniyat instituti_FMF

Yog'och yordamida mashqlar bajarish

OTM: O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali

Fan: Sahna harakati

Ma'ruzachi: Sh. Usmonov

Yog'och yordamida mashqlar bajarish
0:02:38

Yog'och yordamida mashqlar bajarish

Mashq bajarish
0:12:00

Mashq bajarish

Mashq bajarish
0:12:00

Mashq bajarish

Yog'och yordamida mashqlar bajarish
0:02:38

Yog'och yordamida mashqlar bajarish