Sitologiya

Orqaga Andijon davlat universiteti

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari

Dotsent Ikromiddin Badalxoʻjayevning Biologiya taʼlim yoʻnalishi talabalari uchun Sitologiya fanidan “Sitoplazmaning qoʻshmembranali organellalari mitoxondriyalari” mavzusidagi maʼruzasi.

Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

4,711
6 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

5,311
6 месяцев
Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

5,090
6 месяцев
Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

4,638
6 месяцев
Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar
0:33:56

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar

4,636
6 месяцев
Sitologiya: Hujayra yadrosi
0:23:19

Sitologiya: Hujayra yadrosi

5,151
6 месяцев
Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari
0:26:21

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari

4,646
6 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

5,311
6 месяцев
Sitologiya: Hujayra yadrosi
0:23:19

Sitologiya: Hujayra yadrosi

5,151
6 месяцев
Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

5,090
6 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

4,711
6 месяцев
Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari
0:26:21

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari

4,646
6 месяцев
Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

4,638
6 месяцев
Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar
0:33:56

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar

4,636
6 месяцев