Sitologiya

Orqaga Andijon davlat universiteti

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

OTM: Andijon davlat universiteti

Fan: #Sitologiya

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

Ma'ruzachi: dotsent Ikromiddin Badalxo'jayev

Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

5,298
11 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

5,972
11 месяцев
Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

5,613
11 месяцев
Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

5,216
11 месяцев
Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar
0:33:56

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar

5,192
11 месяцев
Sitologiya: Hujayra yadrosi
0:23:19

Sitologiya: Hujayra yadrosi

5,772
11 месяцев
Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari
0:26:21

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari

5,273
11 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.
0:30:26

Mavzu: Sitoplazmatik membrananing vazifalari.

5,972
11 месяцев
Sitologiya: Hujayra yadrosi
0:23:19

Sitologiya: Hujayra yadrosi

5,772
11 месяцев
Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.
0:20:28

Hujayralararo bog'lanishlar. 2-qism.

5,613
11 месяцев
Mavzu: Sitoplazmatik membrana
0:28:36

Mavzu: Sitoplazmatik membrana

5,298
11 месяцев
Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari
0:26:21

Sitoplazmaning qo'shmembranali organellalari mitoxondriyalari

5,273
11 месяцев
Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.
0:17:15

Mavzu: Hujayralararo bog'lanishlar.

5,216
11 месяцев
Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar
0:33:56

Mavzu: Hujayraning vakuolyar tizimi, bir membranali organoidlar

5,192
11 месяцев