TKTI Shahrisabz filiali

TKTI Shahrisabz filiali

Bosh sahifaga o‘tish

EXCEL dasturida jadvallar bilan ishlash

ОТМ: TKTI Shahrisabz filiali

FAN:  KIMYO VA OZIQ-OVQAT INJENERINGIDA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

Маvzu:  EXCEL dasturida jadvallar bilan ishlash

Ma’ruzachi:  Kamolov Azizbek

ABS uchburchak yuzasini topish
0:07:26

ABS uchburchak yuzasini topish

C++ dasturlash tilida tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash
0:12:56

C++ dasturlash tilida tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash

Algoritm va uning xossalari
0:05:12

Algoritm va uning xossalari

MS Excel elektron jadvali haqida umumiy tushuncha
0:07:54

MS Excel elektron jadvali haqida umumiy tushuncha

MS Excelda diagrammalar
0:10:34

MS Excelda diagrammalar

Algoritmni ifodalash usullari
0:02:06

Algoritmni ifodalash usullari

MS Excelda mantiqiy funksiyalar
0:09:07

MS Excelda mantiqiy funksiyalar

EXCEL dasturida jadvallar bilan ishlash
0:11:52

EXCEL dasturida jadvallar bilan ishlash

C++ dasturlash tilida tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash
0:12:56

C++ dasturlash tilida tarmoqlanuvchi jarayonlarni dasturlash

MS Excel elektron jadvali haqida umumiy tushuncha
0:07:54

MS Excel elektron jadvali haqida umumiy tushuncha

ABS uchburchak yuzasini topish
0:07:26

ABS uchburchak yuzasini topish

EXCEL dasturida jadvallar bilan ishlash
0:11:52

EXCEL dasturida jadvallar bilan ishlash

MS Excelda mantiqiy funksiyalar
0:09:07

MS Excelda mantiqiy funksiyalar

Algoritm va uning xossalari
0:05:12

Algoritm va uning xossalari

MS Excelda diagrammalar
0:10:34

MS Excelda diagrammalar

Algoritmni ifodalash usullari
0:02:06

Algoritmni ifodalash usullari