Toshkent avtomobil yo‘llarini LQEI

Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti

Bosh sahifaga o‘tish

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni

OTM: Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti

Fan: Shaharlarda transportni rejalashtirish

Mavzu: Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni

O'qituvchi: D.T.Axmedov

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni
0:19:26

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni

Yo'l xo'jaligi korxonalari ishlab chiqarish xarajatlari
0:24:30

Yo'l xo'jaligi korxonalari ishlab chiqarish xarajatlari

Yo'l xo'jaligi mehnat resurslari, ish unumdorligi va mehnatga haq to'lash
0:25:33

Yo'l xo'jaligi mehnat resurslari, ish unumdorligi va mehnatga haq to'lash

2- mavzu:Yo`l xo'jaligi korxonalarining asosiy fondlari
0:24:38

2- mavzu:Yo`l xo'jaligi korxonalarining asosiy fondlari

1-mavzu: Narx navoning shakllanishi
0:26:37

1-mavzu: Narx navoning shakllanishi

1-mavzu: Narx navoning shakllanishi
0:26:37

1-mavzu: Narx navoning shakllanishi

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni
0:19:26

Loyihalash hujjatlari, transport bo'limlarining tarkibi va mazmuni

Yo'l xo'jaligi korxonalari ishlab chiqarish xarajatlari
0:24:30

Yo'l xo'jaligi korxonalari ishlab chiqarish xarajatlari

2- mavzu:Yo`l xo'jaligi korxonalarining asosiy fondlari
0:24:38

2- mavzu:Yo`l xo'jaligi korxonalarining asosiy fondlari

Yo'l xo'jaligi mehnat resurslari, ish unumdorligi va mehnatga haq to'lash
0:25:33

Yo'l xo'jaligi mehnat resurslari, ish unumdorligi va mehnatga haq to'lash