Toshkent axborot texnologiyalari univ._SF

Bosh sahifaga o‘tish

Идея объектно-ориентированного программирования.

Предмет: Программирование II

Тема: Идея объектно-ориентированного программирования. Понятие Класса и Объекта.

Лектор: Убайдуллаев Малик

Идея объектно-ориентированного программирования.
0:19:02

Идея объектно-ориентированного программирования.

Идея объектно-ориентированного программирования.
0:19:02

Идея объектно-ориентированного программирования.