Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Bosh sahifaga o‘tish
Biznes faoliyatida marketing
0:26:55

Biznes faoliyatida marketing

Mexanik va elektromagnit tebranishlar 2-maruza
0:24:30

Mexanik va elektromagnit tebranishlar 2-maruza

Ruhsatlarni nazoratlash. Autentifikatsiya
0:23:23

Ruhsatlarni nazoratlash. Autentifikatsiya

Tebranishlar va to'lqinlar 4-ma`ruza
0:14:11

Tebranishlar va to'lqinlar 4-ma`ruza

Технологические аспекты корпоративных электронных библиотек
0:15:03

Технологические аспекты корпоративных электронных библиотек

Технологические аспекты КЭБ. Корпоративная каталогизация. Принципы
0:10:20

Технологические аспекты КЭБ. Корпоративная каталогизация. Принципы

Matlab Simulink muhitida noravshan mantiq tizimlarini modellashtirish
0:45:00

Matlab Simulink muhitida noravshan mantiq tizimlarini modellashtirish

Bul algedrasi va ventillar
0:14:41

Bul algedrasi va ventillar

Технологические аспекты корпоративных электронных библиотек
0:15:03

Технологические аспекты корпоративных электронных библиотек

Технологические аспекты КЭБ. Корпоративная каталогизация. Принципы
0:10:20

Технологические аспекты КЭБ. Корпоративная каталогизация. Принципы

Mexanik va elektromagnit tebranishlar 2-maruza
0:24:30

Mexanik va elektromagnit tebranishlar 2-maruza

Biznes faoliyatida marketing
0:26:55

Biznes faoliyatida marketing

Ruhsatlarni nazoratlash. Autentifikatsiya
0:23:23

Ruhsatlarni nazoratlash. Autentifikatsiya

Konteyner adapterlari
0:32:07

Konteyner adapterlari

Tebranishlar va to'lqinlar 4-ma`ruza
0:14:11

Tebranishlar va to'lqinlar 4-ma`ruza

Matlab Simulink muhitida noravshan mantiq tizimlarini modellashtirish
0:45:00

Matlab Simulink muhitida noravshan mantiq tizimlarini modellashtirish