Yordamchi tarixiy fanlar

Bosh sahifaga o‘tish

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)

OTM: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Fan:  Yordamchi tarixiy fanlar

Mavzu: Tarix fanining yordamchi sohalari

Ma'ruzachi: t.f.d, professor Mirsodiq Is'hoqov

Yordamchi tarixiy fanlar.  Numizmatika (2-dars)
0:19:11

Yordamchi tarixiy fanlar. Numizmatika (2-dars)

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)
0:20:06

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)
0:20:30

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)
0:20:14

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)
0:20:30

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)

Yordamchi tarixiy fanlar.  Numizmatika (2-dars)
0:19:11

Yordamchi tarixiy fanlar. Numizmatika (2-dars)

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)
0:20:06

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)
0:20:14

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)