Arab tili

Bosh sahifaga o‘tish

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)

OTM: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Fan: Arab tili

Mavzu: Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari

Ma'ruzachi: katta o'qituvchisi., Nosirxo'ja Orifxo'jayev

 

Yordamchi tarixiy fanlar.  Numizmatika (2-dars)
0:19:11

Yordamchi tarixiy fanlar. Numizmatika (2-dars)

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)
0:20:06

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)
0:20:30

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)
0:20:14

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)
0:20:30

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)

Yordamchi tarixiy fanlar.  Numizmatika (2-dars)
0:19:11

Yordamchi tarixiy fanlar. Numizmatika (2-dars)

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)
0:20:06

Arab harflarining tarkibi, tuzilishi va yozilish uslublari (2-dars)

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)
0:20:14

Arab tilining jahon madaniyatida tutgan o'rni (1-dars)