Toshkent tibbiyot akademiyasi_FF

Bosh sahifaga o‘tish

Biologik jarayonlarda suyuqliklar axamiyati

OTM: Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg'ona filiali                                                                                  

Fan: Biofizika   

Mavzu:Biologik jarayonlarda suyuqliklar axamiyati

Ma'ruzachi: PhD Murodjon Botirov                                                                   

Biologik jarayonlarda suyuqliklar axamiyati
0:09:57

Biologik jarayonlarda suyuqliklar axamiyati

Uglevodlar, Monosaxaridlar DI- va polisaxaridlar tuzilishi va funksiyalari.
0:13:26

Uglevodlar, Monosaxaridlar DI- va polisaxaridlar tuzilishi va funksiyalari.

Uglevodlar, Monosaxaridlar DI- va polisaxaridlar tuzilishi va funksiyalari.
0:13:26

Uglevodlar, Monosaxaridlar DI- va polisaxaridlar tuzilishi va funksiyalari.

Biologik jarayonlarda suyuqliklar axamiyati
0:09:57

Biologik jarayonlarda suyuqliklar axamiyati