Yordamchi tarixiy fanlar

Orqaga Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)

OTM: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti

Fan:  Yordamchi tarixiy fanlar

Mavzu: Tarix fanining yordamchi sohalari

Ma'ruzachi: t.f.d, professor Mirsodiq Is'hoqov

Yordamchi tarixiy fanlar.  Numizmatika (2-dars)
0:19:11

Yordamchi tarixiy fanlar. Numizmatika (2-dars)

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)
0:20:30

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)
0:20:30

Tarix fanining yordamchi sohalari (1-dars)

Yordamchi tarixiy fanlar.  Numizmatika (2-dars)
0:19:11

Yordamchi tarixiy fanlar. Numizmatika (2-dars)